Wij willen cookies op uw computer plaatsen om onze website te verbeteren.

Uw browser ondersteunt geen cookies. U kunt deze inschakelen via de instellingen.
(0314) 763 403

Organisatie

Sa-Net Wonen biedt zorg in kleinschalige locaties en ambulante dienstverlening aan (jong) volwassenen en kinderen met een (licht) verstandelijke beperking. Binnen ons netwerk (www.sa-net.nl) bieden wij onze cliënten diverse mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, re-integratie en vrijetijdsbesteding.

Wij luisteren naar de vragen van onze cliënten en spelen daar zo veel mogelijk op in. Zorg beweegt ons, wat voor ons betekent dat we ondersteuning bieden die meegroeit met de cliënt.

Sa-Net Wonen heeft bewust gekozen voor een kleinschalige en compacte organisatie. Hierdoor kunnen we snel en efficiënt handelen en zijn er meerdere mogelijkheden voor maatwerk. Ook kunnen we flexibel omgaan met de veranderingen de vanuit de overheid worden ingezet.

Aanmelding en wachttijden

Cliënten die een aantal uur ambulante begeleiding vragen worden meestal aangemeld via de consulent WMO of Jeugdhulp. Sa-Net wonen heeft daarvoor raamovereenkomsten met de 8 Achterhoekse Gemeenten. Meestal kan de begeleiding direct starten, kortom er is geen wachttijd. We plannen een kennismaking/ intake gesprek waarin we overleggen welke begeleiding wenselijk is. Uiteraard moet er overlap zijn met de vraagstelling die de consulent van de gemeente op papier heeft gezet.

Voor een woonplek in een van onze zorglocaties kan een wachttijd gelden. Het verloop is daar moeilijk te voorspellen. Meestal verhuist een cliënt omdat een andere woonvorm geschikter is, omdat meer of minder begeleiding wenselijk is of omdat de cliënt meer privacy wil. Dit kan consequenties hebben voor de wachttijd mbt. de woning waarvoor je belangstelling hebt. We willen je daarom vragen om voor specifieke informatie over de wachttijden per locatie contact op te nemen via de contactpagina. We bellen je dan terug en maken als je dat prettig vindt een afspraak voor een kennismaking. Aanmelding en daarmee plaatsing op de wachtlijst kan uiteraard ook, we houden je dan op de hoogte over het verloop.

Wetgeving en indicatie

De ondersteuning aan mensen met een beperking wordt betaald uit vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg), de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Jeugdwet. Om gebruik te maken van deze zorg, is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afhankelijk van de situatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente. Deze stelt op basis van de hulpvraag vast hoeveel en welke ondersteuning nodig is. De zorg kan in de meeste gevallen zowel door middel van PGB als via zorg in natura (ZIN) worden bekostigd.

De medewerkers van ons kantoor kunnen alles vertellen over het aanvragen van de indicatie. Zij helpen graag om de hulpvraag van onze (toekomstige) cliënt goed te verduidelijken.

Kosten

De zorg die wij leveren wordt betaald vanuit de zorggelden die op basis van je indicatie beschikbaar komen. Ben je ouder dan 18, dan moet je in veel gevallen een eigen bijdrage betalen. Bij ambulante begeleiding en bij verblijf (zorg in natura) wordt deze vastgesteld en geïnd door het CAK. Hierbij wordt rekening gehouden met de hoogte van je inkomen. Betaal je je verblijf via een PGB, dan betaal je zelf aan Sa-Net Wonen een eigen bijdrage voor de kosten van woonruimte en voeding. Wij berekenen deze bijdrage op dezelfde manier als het CAK. Meer informatie hierover vind je op www.hetcak.nl. Het is mogelijk dat de woonlocatie waar jij onder valt aanvullend een bijdrage vraagt voor kosten die niet uit je zorggelden of eigen bijdrage kunnen worden vergoed. Denk hierbij aan uitstapjes, vakantie of internet en TV. Op het moment dat we samen met jou de keuze maken voor een woonlocatie wordt je hier verder over geïnformeerd.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Neem contact op